Dec
21

5:30 PM -
7:30 PM

The Woodstock Academy Girls Hockey vs Auburn High School

The Woodstock Academy Girls Hockey vs Auburn High School

Site: Pomfret School, Jahn Rink

Level: Varsity

Sport: Hockey

Participating Teams: Auburn High School