Feb
08

6:30 PM -
8:30 PM

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Moses Brown School

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Moses Brown School

Site: Pomfret School, Jahn Rink

Level: Varsity

Sport: Hockey

Participating Teams: Moses Brown School