Feb
06

8:15 PM -
10:15 PM

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Housatonic Regional

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Housatonic Regional

Site: Pomfret School, Jahn Rink

Level: Varsity

Sport: Hockey

Participating Teams: Housatonic Regional