Feb
20

12:00 PM -
2:00 PM

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Ellington High School

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Ellington High School

Site: Pomfret School, Jahn Rink

Level: Varsity

Sport: Hockey

Participating Teams: Ellington High School