Jan
02

12:00 PM -
2:00 PM

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Burrillville High School

The Woodstock Academy Boys Hockey vs Burrillville High School

Site: Pomfret School, Jahn Rink

Level: Varsity

Sport: Hockey

Participating Teams: Burrillville High School